Persondataerklæring

Persondataerklæring

Kjelkvist A/S ønsker med denne persondataerklæring at forklare, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Kjelkvist A/S er dataansvarlig.

Kjelkvists kontaktoplysninger er:
Kjelkvist A/S
Ndr. Landevej 39,
6270 Tønder
Att.: HR/CFO

Kjelkvist udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.


2. Hvordan indsamler Kjelkvist personoplysninger?

Kjelkvist indsamler personoplysninger på følgende vis:
• På B2B marked. F.eks. registrerer vi oplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.
• På privatkundemarkedet hvis du beder om et tilbud eller vælger os til løsning af en opgave
• Via browser cookies

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.


3. Hvilke informationer indsamler Kjelkvist

Kjelkvist indsamler blandt andet følgende personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
• Browserinformationer.


4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Kjelkvist indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives nedenfor.

Kjelkvists formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:
• Administration af din relation til Kjelkvist
• Salg og markedsføring overfor kunder
• Sikkerhed
• Opfyldelse af lovkrav.


5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Kjelkvist baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Kjelkvist behandler først og fremmest personoplysninger om eksterne parter fordi vi har en legitim interesse med mindre din interesse går forud for dette. Din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Kjelkvist forfølger kan blandt andet nævnes registrering af kontaktpersoner hos samarbejdspartnere, sikkerhed samt statistik om adfærd på hjemmesiden.


6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:
• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Kjelkvist behandler om dig.
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Kjelkvist har registreret om dig.
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger Kjelkvist har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Kjelkvist alle oplysninger, som Kjelkvist ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Kjelkvist efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Kjelkvist enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse.

Du kan også kontakte Kjelkvist, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Anmodningen fremsendes til:

Kjelkvist A/S
Ndr. Landevej 39,
6270 Tønder
Att: HR/CFO

Kjelkvist vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mailadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Kjelkvist, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Kjelkvist kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).


7. Hvis du ansøger om en stilling hos Kjelkvist

Når du søger en stilling hos Kjelkvist behandles de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e- mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund, pensionsforhold, samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Kjelkvist bruger oplysningerne til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine oplysninger opbevares i Kjelkvists interne IT-systemer.

Hvis du bliver ansat hos Kjelkvist gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Kjelkvists interne persondatapolitik.
Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet. Kjelkvist indhenter i nogle tilfælde samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i længere tid.

Kjelkvist beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 8 i nærværende erklæring.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Kjelkvist behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Kjelkvist sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse via mail@kjelkvist.com eller via telefon 7473 4040.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.


8. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Kjelkvist beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kjelkvist har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. Kjelkvist kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn på de systemer, hvor det er påkrævet.

For at undgå datatab tager Kjelkvist løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Kjelkvist underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Kjelkvist sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Kjelkvists interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører af IT-services. Vi har databehandleraftaler med alle relevante eksterne leverandører.

Kjelkvist sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.


9. Cookies

Kjelkvist anvender cookies på vores hjemmeside:
• Tracking: Vi tracker antallet af besøgende, deres navigationsmønster på sitet, og hvorfra de kom ind på sitet (via søgemaskine, link eller lignende).
• Tredjeparts-cookies: Via vores website er der tilgang til funktioner fra andre sites. Videoer, links eller lignende kan indeholde cookies fra disse sites – eksempelvis kan de tracke, at du bruger en funktion på deres site via vores site. Tredjepart kan eksempelvis være en udbyders kommentar- eller blogfelt, Vimeo eller YouTube.


10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Kjelkvists behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Kjelkvist A/S
Ndr. Landevej 39,
6270 Tønder
Att: HR/CFO

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer i denne erklæring meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Kjelkvists hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af erklæringen nedenfor.

maj, 2018.

Kjelkvist logo, entreprenør