Er gravearbejdet vanskeligt? Kjelkvist A/S står for styret underboring

Styret underboring

Kjelkvist A/S er din professionelle samarbejdspartner indenfor styret underboring. Vi har mange års erfaring, og vores team er højt specialiseret og anvender den nyeste teknologi.

Vores medarbejdere er uddannet i at håndtere boremudder og additiver, og vi har certificerede svejsere, der kan håndtere PE-HD-rør. Vi bruger den nyeste teknologi indenfor måleudstyr, hvilket blandt andet betyder, at vi også kan følge boringen under vanskelige geotekniske forhold.

Styret underboring anvendes hvor traditionelt gravearbejde er vanskeligt eller uhensigtsmæssigt og benyttes på arealer, hvor omkostninger til reetablering er store. Styret underboring har sine fortrin i nærheden af træer, under veje, vandløb og jernbaner.

Vi benytter styrbar underboring til en række forskellige opgaver blandt andet kloakrør, vandrør og fjernvarmerør samt elkabler, lyslederkabler og lignende.

Entreprenør Gert Nissen

Gert Nissen

Entrepriseleder, styrbar underboring

Jeg er altid klar på en uforpligtende snak om
dit projekt og dine ønsker.

Styret underboring er blot én af flere ”NO-DIG”-løsninger, som Kjelkvist A/S udfører.

Når vi benytter styret underboring, går arbejdet hurtigt. Vi undgår at grave store områder op, og reetableringen af området går også hurtigere. I det hele taget er styret underboring en skånsom, fleksibel og præcis metode, hvor naboer, trafikanter og andre i området oplever mindst mulige gener, mens arbejdet står på.

Ved en såkaldt promilleboring kan vi bore rør i jorden med et meget nøjagtigt fald. Promilleboringer anvender vi typisk i regnvands- og spildevandsledninger, hvor man ønsker en gravitation.

Vi bruger pipe cracking til kloakrenovering og undgår at grave hele kloakkens længde. Ved pipe cracking trækker vi et nyt rør i samme dimension gennem det gamle udtjente rør. I arbejdsprocessen “crackes” eller knækkes det gamle rør i stykker og bliver liggende omkring det nye rør. Derved kan vi opnå en hurtig og billigere løsning uden opgravning.

Rør bliver slidte, og med tiden kan det blive nødvendigt at renovere rørene. Det kan ofte gøres med en strømpeforing. Her sætter vi en strømpe af glasfiber ind i det eksisterende rør og puster den op. Dermed fores det slidte rør indvendigt, så man forlænger rørets levetid. Røret er fuldt funktionsdygtigt, uden at det har været nødvendigt at grave rørene op.

Styret underboring​

No-dig

Styret underboring er blot én af flere ”NO-DIG”-løsninger, som Kjelkvist A/S udfører.

Når vi benytter styret underboring, går arbejdet hurtigt. Vi undgår at grave store områder op, og reetableringen af området går også hurtigere. I det hele taget er styret underboring en skånsom, fleksibel og præcis metode, hvor naboer, trafikanter og andre i området oplever mindst mulige gener, mens arbejdet står på.

Med no-dig løsninger reducerer vi gravearbejdet og undgår at grave store områder op.

Styret underboring

Promilleboring

Ved en såkaldt promilleboring kan vi bore rør i jorden med et meget nøjagtigt fald. Promilleboringer anvender vi typisk i regnvands- og spildevandsledninger, hvor man ønsker en gravitation.

Med styrbar underboring løser vi en række opgaver, hvor traditionelt gravearbejde er vanskeligt.

Styret underboring

Pipe cracking

Vi bruger pipe cracking til kloakrenovering og undgår at grave hele kloakkens længde. Ved pipe cracking trækker vi et nyt rør i samme dimension gennem det gamle udtjente rør. I arbejdsprocessen “crackes” eller knækkes det gamle rør i stykker og bliver liggende omkring det nye rør. Derved kan vi opnå en hurtig og billigere løsning uden opgravning.

Styret underboring

Strømpeforing

Rør bliver slidte, og med tiden kan det blive nødvendigt at renovere rørene. Det kan ofte gøres med en strømpeforing. Her sætter vi en strømpe af glasfiber ind i det eksisterende rør og puster den op. Dermed fores det slidte rør indvendigt, så man forlænger rørets levetid. Røret er fuldt funktionsdygtigt, uden at det har været nødvendigt at grave rørene op.

Om os

Hvem er Kjelkvist A/S

Vi er en rådgivende entreprenørvirksomhed med en god og solid stab af dygtige medarbejdere. Vi har base i Tønder og tager os af alt entreprenørarbejde og er også autoriseret kloakmester. Vi er fleksible og kan hurtigt træde til.

Styret underboring

Kontakt os

Har du behov for hjælp til styret underboring? Kontakt os, så finder vi en løsning, der passer til netop dit behov. Uanset om det er promilleboring, pipe cracking, strømpeforing eller noget helt tredje.

Kjelkvist logo, entreprenør