Søger du en autoriseret kloakmester? Vælg Kjelkvist A/S.

Kloakarbejde

Kjelkvist A/S er autoriseret kloakmester, og i den forbindelse tilbyder vi at stå for rådgivning og projektering ved nye anlæg. Vi har stor erfaring med etablering af nedsivningsanlæg, samletanke og udskillere.

Vi tager hånd om eksisterende anlæg, hvor vi tilbyder reparation i forbindelse med brudskader, separering af regn- og spildevand, udvidelse af tagvandsfaskiner med mere. Vores kloak-tv kan bruges til inspektion i rørsystemer til fastlæggelse af brud og slitage.

Gert Nissen - Entrepriseleder og medejer

Gert Nissen

Entrepriseleder

Jeg er altid klar på en uforpligtende snak om
dit projekt og dine ønsker.

Spildevand skal håndteres korrekt. Som mangeårig autoriseret kloakmester har Kjelkvist A/S stor ekspertise på området. Vi sikrer korrekt håndtering og bortledning af spildevandet, herunder etablering af udskillere for fedt-, syre og olie.

Som en del af vores service tilbyder vi kloakservice, hvor vi har udstyret til at spule kloakken igennem, hvis den er stoppet til. Vi kan stå få reparation af rørene, hvis de er blevet ødelagt, slidte, eller fordi rødder fra træer i nærheden er vokset ind i rørene. Med vores kloak-tv kan vi filme rørene indvendigt, så vi kan lokalisere eventuelle sætninger, skader eller brud.

Hvis din virksomhed ligger i eller du bor i et område uden offentlig kloakering, er det nødvendigt at etablere et lokalt anlæg til at håndtere spildevandet. Rensningen sker i en bundfældningstank, hvorefter det rensede spildevand håndteres i et sandfilteranlæg eller lignende, afhængig af myndighedernes krav, jordens geologiske sammensætning og grundvandsspejlets placering.

Rent vand er altafgørende for at opretholde liv, og det er derfor vigtigt, at vi passer på vores regnvand og håndterer det korrekt. Kjelkvist A/S har stor erfaring med og kan være behjælpelig ved etableringen af LAR-løsninger (lokal afledning af). Kjelkvist A/S har uddannede regnvandskonsulenter, som kan projektere anlæg med hensyntagen til klimaets forandringer.

Vi etablerer faskiner med respekt forjordens evne til at optage og absorbere vand. Når regnvandet behandles korrekt, gavner det både mennesker og miljø.Vi kan også være behjælpelige ved etableringen af sandfangsbrønde, hvor sand, blade samt andre urenheder bliver tilbageholdt.

Hvis du har problemer med fugt i rum, der ligger under terræn, kan vi være behjælpelige med at etablere omfangsdræn.

LAR er en forkortelse for lokal afledning af regnvand. Kort sagt, betyder det metoder til at håndtere regnvand, så det ikke skaber gene for omgivelserne. Hos Kjelkvist A/S beregner vi vandmængder og håndterer den givne mængde i åbne og lukkede bassiner for nedsivning eller udledning til recipient. Vi har uddannede regnvandskonsulenter, der er eksperter LAR-løsninger.

Gamle anlæg bliver slidt og vil med tiden kunne få brug for reparationer eller renoveringsarbejde. Her kan vi hjælpe, og vi benytter os til tider af no-dig løsninger, som strømpeforing eller pipecracking, til at udbedre skader på gamle rør. 

Når vi skal lægge nye kloakrør, vandrør, trykrør eller fjernvarmerør, hvor det vil være besværligt at grave, bruger vi også no-dig løsninger. Her er det styrbar underboring, der anvendes.

Kloakarbejde

Spildevand

Spildevand skal håndteres korrekt. Som mangeårig autoriseret kloakmester har Kjelkvist A/S stor ekspertise på området. Vi sikrer korrekt håndtering og bortledning af spildevandet, herunder etablering af udskillere for fedt-, syre og olie.

Som en del af vores service tilbyder vi kloakservice, hvor vi har udstyret til at spule kloakken igennem, hvis den er stoppet til. Vi kan stå få reparation af rørene, hvis de er blevet ødelagt, slidte eller hvis rødder fra træer i nærheden er vokset ind i rørene. Med vores kloak-tv kan vi filme rørene indvendigt, så vi kan lokalisere eventuelle sætninger, skader eller brud.

Hvis din virksomhed ligger i eller du bor i et område uden offentlig kloakering, er det nødvendigt at etablere et lokalt anlæg til at håndtere spildevandet. Rensningen sker i en bundfældningstank, hvorefter det rensede spildevand håndteres i et sandfilteranlæg eller lignende, afhængig af myndighedernes krav, jordens geologiske sammensætning og grundvandsspejlets placering.

Få hjælp fra en autoriseret kloakmester til etablering af nye anlæg – herunder afvanding, nedsivning, udskillere og renovering.

Kloakarbejde

Regnvand

Rent vand er altafgørende for at opretholde liv, og det er derfor vigtigt, at vi passer på vores regnvand og håndterer det korrekt. Kjelkvist A/S har stor erfaring med og kan være behjælpelig ved etableringen af LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand). Kjelkvist A/S har uddannede regnvandskonsulenter, som kan projektere anlæg med hensyntagen til klimaets forandringer.

Vi etablerer faskiner med respekt for jordens evne til at optage og absorbere vand. Når regnvandet behandles korrekt, gavner det både mennesker og miljø.Vi kan også være behjælpelige ved etableringen af sandfangsbrønde, hvor sand, blade samt andre urenheder bliver tilbageholdt.

Hvis du har problemer med fugt i rum, der ligger under terræn, kan vi være behjælpelige med at etablere omfangsdræn.

Vi har uddannede regnvandskonsulenter og stor erfaring med etablering af LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand).

Kloakarbejde

LAR – Lokal Afledning af Regnvand

LAR er en forkortelse for lokal afledning af regnvand. Kort sagt, betyder det metoder til at håndtere regnvand, så det ikke skaber gene for omgivelserne. Hos Kjelkvist A/S beregner vi vandmængder og håndterer den givne mængde i åbne og lukkede bassiner for nedsivning eller udledning til recipient. Vi har uddannede regnvandskonsulenter, der er eksperter i LAR-løsninger.

Kloakarbejde

No-dig

Gamle anlæg bliver slidt og vil med tiden kunne få brug for reparationer eller renoveringsarbejde. Her kan vi hjælpe, og vi benytter os til tider af no-dig løsninger, som strømpeforing eller pipe cracking, til at udbedre skader på gamle rør. 

Når vi skal lægge nye kloakrør, vandrør, trykrør eller fjernvarmerør, hvor det vil være besværligt at grave, bruger vi også no-dig løsninger. Her er det styrbar underboring, der anvendes.

Om os

Hvem er Kjelkvist A/S

Vi er en rådgivende entreprenørvirksomhed med en god og solid stab af dygtige medarbejdere. Vi har base i Tønder og tager os af en bred vifter af opgaver indenfor blandt andet kloakarbejde.

Kloakarbejde

Kontakt os

Har du brug for en autoriseret kloakmester, der kan stå få kloakarbejdet? For eksempel til håndtering af spildevand og regnvand eller til udførelse af no-dig løsninger til nye kloakrør? Kontakt os for at høre mere eller få et uforpligtende tilbud.

Kjelkvist logo, entreprenør