Styret Underboring

Kjelkvist A/S tilbyder styret underboring, hvor normalt gravearbejde er vanskeligt eller uhensigtsmæssigt. Med styret underboring kan vi lægge rør i jorden, uden at vi skal grave hele området op, da vi i stedet mellem to gravede huller fjernstyrer et borehoved påmonteret de rør, der skal løbe mellem de to huller. Styrbar underboring anvendes blandt andet til kloakrør, trykrør, vandrør eller fjernvarmerør eller til at lægge elkabler, fibernet eller lignende.

 

Promilleboring

Ved en såkaldt promilleboring kan vi bore rør i jorden med et meget nøjagtigt fald. Dette gør vi ved at indstille maskinens gravitation (hældning), så boringens fald bliver meget præcis. Promilleboringer anvendes typisk i regnvands- og spildevandsledninger, hvor man ønsker en gravitation.

 

Pipe cracking

Vi bruger pipe cracking til kloakrenovering og undgår at grave hele kloakkens længde op. Ved pipe cracking trækker vi et nyt rør i samme dimension gennem det gamle udtjente rør. Derefter “crackes” det gamle rør i stykker og bliver liggende omkring det nye rør. Derved kan vi opnå en hurtig og billigere løsning uden opgravning.

 

Strømpeforing

Rør bliver slidte, og med tiden kan det blive nødvendigt at renovere rørene. Det kan ofte gøres med en strømpeforing, hvor en pose i glasfiber sættes ind i det eksisterende rør og pustes op. Dermed fores det slidte rør indvendigt, så levetiden forlænges, og røret er fuldt funktionsdygtigt, uden at det har været nødvendigt at grave rørene op.

Kontakt os


Gert Nissen
gn@kjelkvist.com

Mobil +45 4033 4328