Styret Underboring

 

Kjelkvist A/S er din professionelle samarbejdspartner indenfor styret underboring i Jylland og på Fyn. Vi har mange års erfaring, og vores team er højt specialiseret og anvender den nyeste teknologi.

Kjelkvist A/S medarbejderne er uddannet i at blande boremudder, og vi har certificerede svejsere, der kan håndtere PE-HD-rør. Vi bruger den nyeste teknologi indenfor måleudstyr, hvilket blandt andet betyder, at vi også kan følge boringen under beton/armering.

 

Styret UNderboring Kjelkvist A/S

Styret underboring bruges, hvor normalt gravearbejde er vanskeligt eller uhensigtsmæssigt. Med styret underboring starter vi med en pilotboring mellem to huller, herefter påmonterer vi en rimer for at trække rørene med tilbage. Det betyder, at styret underboring for eksempel kan bruges i nærheden af træer og under veje og vandløb.

 

 

 

 

 

Vi benytter styrbar underboring til en række forskellige opgaver blandt andet kloakrør, vandrør og fjernvarmerør samt elkabler, lyslederkabler og lignende.

Når vi benytter styret underboring, går arbejdet hurtigt. Vi undgår at grave store områder op, og reetableringen af området går også hurtigere. I det hele taget er styret underboring en skånsom, fleksibel og præcis metode, hvor naboer, trafikanter og andre i området oplever mindst mulige gener, mens arbejdet står på.

Kjelkvist A/S har to maskiner til styret underboring:  

D24x40 S3 Navigator:

Højt rotationsmoment og en kraftig motor sikrer en succesfuld boring. En hurtig maskine, der samtidig er meget støjsvag. Kan bore 300 meter ad gangen, og den etablerer rør op til 315 mm i diameter.

D9x13 S3 Navigator

Perfekt til boring hvor pladsen er trang. En kompakt men kraftfuld maskine, der kan manøvrere på få kvadratmeter. Kan bore op til 120 meter ad gangen, og den etablerer rør op til 160 mm i diameter.

Kjelkvist A/S – rådgivende entreprenør

Styret underboring er blot én af flere ”NO-DIG”-løsninger, som Kjelkvist A/S udfører. Vi tager os af alt entreprenørarbejde og er også autoriseret kloakmester. Vi er fleksible og kan hurtigt træde til som underentreprenør. Hos Kjelkvist A/S er en aftale en aftale, og du kan stole på, at opgaven bliver løst professionelt.

Promilleboring

Ved en såkaldt promilleboring kan vi bore rør i jorden med et meget nøjagtigt fald. Dette gør vi ved at indstille maskinens gravitation (hældning), så boringens fald bliver meget præcis. Promilleboringer anvendes typisk i regnvands- og spildevandsledninger, hvor man ønsker en gravitation.

Pipe cracking

Vi bruger pipe cracking til kloakrenovering og undgår at grave hele kloakkens længde op. Ved pipe cracking trækker vi et nyt rør i samme dimension gennem det gamle udtjente rør. Derefter “crackes” det gamle rør i stykker og bliver liggende omkring det nye rør. Derved kan vi opnå en hurtig og billigere løsning uden opgravning.

Strømpeforing

Rør bliver slidte, og med tiden kan det blive nødvendigt at renovere rørene. Det kan ofte gøres med en strømpeforing, hvor en pose i glasfiber sættes ind i det eksisterende rør og pustes op. Dermed fores det slidte rør indvendigt, så levetiden forlænges, og røret er fuldt funktionsdygtigt, uden at det har været nødvendigt at grave rørene op.

 

Cases:

 

For Tønder Forsyning har Kjelkvist A/S blandt andet etableret 2000 meter nye råvandsledninger ved Tønder Vandværk.

Læs mere om opgaven, hvor vi naturligvis benyttede styret underboring

Da Rødekro Vandværk skulle have lagt en ny vandledning til et nybygget område udenfor Rødekro, var hensynet til beboerne stort – og derfor benyttede vi selvfølgelig styret underboring.

Læs mere om vores arbejde i Rødekro

 

 

 

 

Vil du vide mere om styret underboring?


Gert Nissen
gn@kjelkvist.com

 

Download vores folder her

Mobil +45 4033 4328