Onshore

Når Kjelkvist A/S tilbyder onshoreopgaver, betyder det, at vi etablerer borepladser onshore – det vil sige på land – til for eksempel geotermi, skifergasboring og skiferolieudvinding. Etablering af borepladser onshore kræver et stort forarbejde i form af projektering, som følges af dimensionering og design af borepladsen. Under processen stilles der store krav til sikkerhed, logistik, belastninger, afvanding og ikke mindst det omkringliggende miljø. Vi er eksperter på området og er den virksomhed i Danmark, der har størst erfaring med onshore – derfor har vi kompetencerne til at være med fra start til slut.

 

En boreplads på land tager form

 

Projektering

Første trin er projekteringen, hvor vi beregner og projekterer belastninger i forhold til boreriggens krav. Her designer, tegner og beregner vi rørstørrelser for spildevand og regnvand, bassiner, udskillere med mere. Det er også i denne fase, at vi beregner i forhold til de krav, der stilles til belastninger på pladsen; trafiklast for let og for tung trafik og eventuelt borerig.

 

Dimensionering

Derefter dimensionerer vi pladsen med blandt andet bassiner til regnvand og olieudskiller. Dermed får vi udskilt affaldsvandet fra pladsen og belaster ikke miljøet unødigt.

 

Design

Vi designer pladsen således, at logistikken fungerer helt optimalt i forbindelse med borearbejdet og andre aktiviteter. I den forbindelse tager vi naturligvis ikke alene hensyn til selve boreriggen, men også til arbejdsmiljøet og sikkerheden for medarbejderne.

Kontakt os

1

Bo Kjelkvist
bk@kjelkvist.com

Mobil: +45 4016 0409