fbpx

Klosterparken fik sansepark

Klosterparken ved Løgumkloster, et botilbud for senhjerneskadede, havde et ønske om at skabe et område ved centeret til en sansepark til brug i beboernes genoptræning. Centeret kom til Kjelkvist med en vision for sanseparkens udformning. Det var vigtigt, at parken både blev flot og en naturlig del af resten af gårdhaven, men samtidig brugbar og udfordrende for beboerne ved at imitere de forhold, de møder i virkeligheden.

Opgaven krævede stor teknisk kunnen og forståelse for, hvordan de forskellige materialer spiller sammen. Parken er derfor bygget op, så man bliver ført igennem en bane med forskellige terræn og hældninger, trapper og trædesten med korte og længere afstande imellem samt balancesten. For at undgå ressourcespild brugte vi materialer, der var tilovers fra andre af vores belægningsopgaver. Det betød også, at stien har mange typer af belægninger og underlag, som for eksempel ølandsfliser med en nubret overflade, brosten, grus, sand eller granitblokke, så netop ens sanser kommer i brug, når brugerne bevæger sig gennem parken.

Kjelkvist var en god sparringspartner – de kom med ideer, forslag og løsninger til parkens udformning, og havde virkelig sat sig ind i opgaven. De forstod at udvælge de rigtige materialer.

Hans Leth, pedel hos Klosterparken og tovholder på projektet