Nye rør ved Tønder Vandværk

Tønder Forsyning skulle have lagt 2000 meter nye råvandsledninger ved Tønder Vandværk. Det var en stor opgave, som krævede omfattende forberedelser. Kjelkvist blev valgt til at løse opgaven med styret underboring.

De 315 millimeter-rørledninger skulle løbe på en strækning mellem den nordlige ende af Hydrovej til Murervej, og som bevægede sig under industrigrunde, veje, læhegn og andre forsyningsledninger.

Med brug af styret underboring undgik Kjelkvist at grave hele strækningen op. Dette betød langt færre gener for det omkringliggende miljø, da Kjelkvist kunne foretage boringer på op til 300 meter ad gangen.

Styret underboring er et attraktivt supplement, i forhold til traditionelt gravearbejde, og de arbejdsmæssige udfordringer bliver reduceret.

Ved at benytte styret underboring har hverken vi på vandværket eller nabovirksomhederne været påvirket af Kjelkvists omfattende aktiviteter. Vi er meget glade for det arbejde Kjelkvist A/S har gjort

Erling Atzen, driftsmedarbejder ved Tønder Forsyning