fbpx

Kjelkvist A/S anlægger 2000 meter nye rør ved Tønder Vandværk

Ved Tønder Vandværk er der netop blevet etableret 2000 meter nye råvandsledninger for Tønder Forsyning. Opgaven blev løst af den lokale entreprenørvirksomhed Kjelkvist A/S ved hjælp af styret underboring – en effektiv metode hvor rør og ledninger etableres i jorden uden omfattende gravearbejde.

Den nye 315 millimeter-rørledning løber under industrigrunde, læhegn, veje og andre forsyningsledninger på en strækning mellem den nordlige ende af Hydrovej til Murervej, og her har Kjelkvist A/S foretaget boringer på op til 300 meter ad gangen.

– Ved at benytte styret underboring har hverken vi på vandværket eller nabovirksomhederne været påvirket af Kjelkvists omfattende aktiviteter. Lige nu står grundvandet utroligt højt, hvilket normalt ville besværliggøre og fordyre gravearbejdet, men med styret underboring er de arbejdsmæssige udfordringerne reduceret – og det er billigere. Derfor er vi meget glade for det stykke arbejde, Kjelkvist A/S har gjort, siger driftsmedarbejder ved Tønder Forsyning, Erling Atzen.

Styrbar underboring anvendes blandt andet til fjernvarmerør, lyslederkabler, kloakrør, vandledninger, elkabler og tryksatte ledningsanlæg. Metoden er et attraktivt supplement, når rør og ledninger skal i jorden ved boligområder, industrigrunde og under større veje, men også ved vandløb og naturområder, hvor arbejdet er mere skånsomt overfor det omkringliggende miljø end traditionelt gravearbejde.

Kjelkvist A/S styrker position med styret underboring 

Med køb af yderligere en maskine er Kjelkvist A/S i stand til at løse endnu flere entreprenøropgaver med styret underboring, ligesom entreprenørvirksomheden netop har gjort for Tønder Forsyning.

– Styrbar underboring er blevet en stadigt vigtigere del af vores forretning de seneste år. Når vi kan tilbyde flere typer entreprenørydelser i vores virksomhed, er vi mindre afhængige af andre, og samtidig kan vi tilbyde kunderne de løsninger, der nu fungerer bedst og billigst til den givne opgave. Med den nye maskine styrker vi vores position i markedet endnu mere, siger Bo Kjelkvist, direktør i Kjelkvist A/S.

Styrbar underboring kræver kun minimal opgravning og efterfølgende reetablering. Det reducerede gravearbejde gør det til en attraktiv løsning for mange virksomheder. Det kan generere besparelser i anlægsfasen og reducere driftsforstyrrelser og deraf følgende frustrationer, da arbejdet under jorden reducerer jordstakke, dybe huller og afspærring af omgivelserne.

– Styrbar underboring er præcisionsarbejde under jorden, og vores specialmaskiner kræver særligt uddannede folk. Vi undgår flest mulige gener for både kunden og omgivelserne. Derfor er vi også rigtigt glade for den mindre maskine, vi har suppleret med. Den har øget vores samlede kapacitet, og samtidig giver det os mulighed for at bruge styret underboring under trange pladsforhold.  Den anden maskine er mere pladskrævende, men har selvsagt også betydeligt større rækkevidde, forklarer entrepriseleder Erik Jacobsen fra Kjelkvist A/S.

Kontaktinformation

For yderligere information kontakt venligst Bo Kjelkvist på telefon 40160409 eller bk@kjelkvist.com

 

Fakta om Kjelkvist A/S

Med base i Tønder løser Kjelkvist A/S entreprenøropgaver i både Sønderjylland og i Tyskland. Udover entreprenørarbejdet har virksomheden også murer-, kloak-, vognmands- og anlægsgartnerafdelinger. Med stor ekspertise indenfor styrbar underboring løser Kjelkvist opgaver både som leverandør og underleverandør i hele landet og syd for grænsen. Læs mere på www.kjelkvist.com

Billedtekst 1: Styrbar underboring er de seneste år blevet en stadigt vigtigere del af entreprenørvirksomheden Kjelkvist A/S i Tønder, som nu har styrket sin position i markedet med endnu en maskine.

Billedtekst 2: Styrbar underboring kan benyttes til mange typer af opgaver – selv store 315 millimeter rørledninger kan etableres med metoden, der reducerer gravearbejdet betydeligt.  

Styret underboring i Tønder - Kjelkvist A/S Styret underboring i Tønder - Kjelkvist A/S