Belægningsarbejde ved Tønder Rådhus

I forbindelse med den ny tilbygning til Rådhuset i Tønder var der behov for at få professionelle øjne på udenomsarealerne – og det var Kjelkvist A/S, der vandt licitationen på landskabs- og belægningsentreprisen, der er designet af Sleth A/S architects fra Aarhus.

Den nye buede facade på Tønder Rådhus gjorde det ekstra udfordrende at udføre anlægsarbejdet, ikke mindst hvad angår belægningsarealet i gårdhaven. Den blev belagt med røde klinker, hvor mønstret danner gennemgående linjer, der buer gennem gårdhaven langs bygningerne og fletter sammen i et mønster – et arbejde, der til fulde har krævet den store præcision og høje faglighed, som Kjelkvist A/S er kendt for. Som en del af beplantning valgte arkitekten ti store bærmispel (Amelanchier Canadensis), der er plantet på et smukt underlag pyntet af knust tegl.

Udenfor murene, stod Kjelkvist A/S endvidere for, at anlægge stier og gangarealer, her er anvendt brostens- og chaussesten, for at give en naturlig overgang til omgivelserne. Græsarealet er anlagt med et regnvandsbassin til overfladevand, bl.a. fra tagfladen på bygningen.

Samarbejdet med Kjellkvist omkring Tønder Rådhus har været rigtig godt. Kjellkvist har udvist rettidig omhu og haft fokus på at levere et godt resultat – og opgaven er blevet løst til stor tilfredshed for Tønder Kommune.

Søren Madsen, Teknik og Miljø, Tønder Kommune